Новини проекту
Як відбуватиметься конкурс на посаду керівника закладу освіти
Оприлюднено постанову Уряду про підвищення оплати праці педагогічних працівників
Результати акції "Сучасний Класний Керівник"
Збільшено кількість призів в акції «Сучасний класний керівник»
Розпорядження КМУ "Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році"
Урок без дати
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Шановні користувачі, вітаємо вас з з Днем святого Миколая!
АКЦІЯ!!! «Сучасний Класний Керівник»
Ми навчаємо студентів педуніверситетів роботі з сервісами «E-school»
Сайт та пошукові системи
БЕЗКОШТОВНО!!!
Перелік обов’язкової інформації на веб-сайті закладу освіти
Міністерство освіти і науки надало роз’яснення щодо виконання деяких норм нещодавно ухваленого Закону України “Про освіту”
12-13 жовтня 2017 року відбулось засіданні секції з питань освіти Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
6.10.2017 відбувся 8-й Український форум з управління Інтернетом IGF-UA.
Розпочато реєстрацію учасників конкурсу «Учитель року»
З Днем працівників освіти!
Новий закон «Про освіту» набрав чинності
Зміни на порталі
Конкурс оповідань Хороші зміни в Україні, перший приз 500грн
Переможця знайдено!
Портал e-schools.info схвалено Міністерством освіти і науки України
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 13 чоловік

Статут школи

Дата: 12 червня 2017 о 13:35, Оновлено вчора о 14:54

                                                                                       « Затверджено »

                                                                рішенням сесії

                                                  Мамалигівської сільської ради

                                                        Новоселицького району

                                             № ______ від ________2016 року

                                                     ______________ А.К. Шова

                                                            

                        Погоджено:  департамент освіти і науки

                                                     Чернівецької обласної державної адміністрації

                                                      __________  __________  2016 року

                                                      _______________________________________

СТАТУТ

Мамалигівської загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів

Мамалигівської сільської ради Новоселицького району

Чернівецької області

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

                              

село Мамалига

2016 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Мамалигівська загальноосвітня школа І - III ступенів Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області здійснює свою діяльність, керуючись Конституцією України, Законами України " Про  освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  власним Статутом.

     1.2. Засновником   закладу   є   Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

     Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області  надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування. З 01 січня 2016 року фінансування загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів села Мамалига, її матеріально-технічне забезпечення, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, а також харчування учнів пільгової категорії і початкових класів здійснює Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

     1.3. Головною метою закладу освіти є забезпечення потреби громадян у загальній середній освіті.

     1.4. Головним завданням Мамалигівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області є:

 •    забезпечення реалізації права громадян на загальну середню

освіту;

•   формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості

з усвідомленою   громадською   позицією,   почуттям

національної самосвідомості, підготовленою до

                                     професійного самовизначення;

            •  створення умов для оволодіння учнями системою наукових

знань про природу, людину і суспільство.

     1.5.  Діяльність школи будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності  від політичних  і релігійних організацій; поєднання загальнолюдського і національного, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форми освіти; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

     1.6.   Відповідно до рішення Мамалигівської сільської ради  від  15  серпня  1994 року  за №  194 заклад освіти має  статус загальноосвітньої школи          І-III ступенів.

     1.7.      Відповідно     до     рішення     Мамалигівської    сільської     ради Новоселицького району Чернівецької області  Мамалигівська загальноосвітня школа І-III ступенів є юридичною особою, має печатку, штамп, самостійний баланс, має право відкривати рахунок в органах Державного Казначейства України та інших банківських установах. Має власну символіку, гімн, герб, форму.

     Зміни до статуту вносяться у письмовому порядку, затверджуються сесією Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та реєструються в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

     1.8.   Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом. Статут закладу підлягає державній реєстрації.  Процедурою реєстрації даного статуту займається призначений керівник навчального закладу або інша посадова особа, за дорученням ( розпорядженням )   голові Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.     

     1.9.   Загальноосвітній   навчальний   заклад   несе відповідальність   перед особою, суспільством і державою за:

   •  реалізацію головних завдань, визначених Конституцією України, Законами України   " Про освіту ",    " Про   загальну   середню    освіту ";   

   •     дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти;

   •     безпечні умови освітньої діяльності;

   •  дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації,    дотримання    договірних    зобов'язань    з  іншими суб'єктами    освітньої,    виробничої,    наукової  діяльності  та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

   •      дотримання фінансової дисципліни.    

     1.10.  Юридична адреса школи:

     Індекс 60364, вулиця Леніна, 42  с. Мамалига Новоселицького району                                                   Чернівецької області                 

     Код:   21436799.                        Телефон     52-2-40

     e-mail: mamaligashkola1969@mail.ru

    1.11. Заклад освіти має право:

     •    користуватися пільгами, що передбачені державою;

     •    проходити в установленому порядку державну акредитацію;

     •  визначити  форми  і  засоби  організації навчально-виховного           процесу;

     • визначити  варіативну складову змісту освіти, розробляти  і      впроваджувати   власні    програми   навчальної   та   науково -         методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

     •    визначити контингент учнів;

     • спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або          філіалами,    науково-дослідними    інститутами    та  центрами проводити    науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу;

     • організувати підготовку підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

     • створити структурні підрозділи, формувати штатний розпис            встановлювати   форми   заробітної   плати   і   матеріального            заохочення в межах власного кошторису;

    •   запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і  закордонних, на договірних (контрактних) умовах;     

    •   бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

    • залишити у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

    • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

    • спрямовувати кошти загальноосвітнього навчального закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

    • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським методом;

    •   встановлювати форму для учнів;

    •  об'єднувати   на   підставі   спеціальних   угод   свою   діяльність   з діяльністю інших підприємств, установ і організацій, як в Україні, так і за її   межами.

     1.12.   На основі  встановлених Кабінетом  міністрів  України  нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітньому навчальному закладі встановлюється така мережа класів:

            І ступінь - початкова школа ( 1 - 4  класи  )

            ІІ ступінь - основна школа ( 5 - 9 класи )

            ІІІ ступінь - старша школа з профільним спрямуванням навчання         ( 10 – 11 ( 12 ) класи ).

     Максимальна наповнюваність класів - 30 учнів. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти України та погодженими з Міністерством фінансів України.

     1.13. У складі закладу освіти функціонують:

        1.   Методоб'єднання   класних керівників.

        2.   Методоб'єднання   вчителів початкових класів.

        3.   Методоб'єднання   вчителів румунської мови та літератури.

        4.   Методоб'єднання   вчителів української мови, української 

              та світової літератур.

        5.   Методоб'єднання   вчителів математики, фізики та інформатики.       

        6.   Методоб'єднання   вчителів природничого циклу ( біології,   

              хімії, географії ).

        7.   Методоб’єднання вчителів історії, правознавства і

              суспільствознавства

        8.   Методоб'єднання вчителів естетичного циклу.

        9.   Творча група вчителів.

        10.  Психолого-педагогічний семінар.

        11.  Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначається згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

        12. В загальноосвітньому навчальному закладі визначена румунська мова навчання. Введено посилене вивчення окремих предметів у середніх класах  ( 7 - 9 класи ), запроваджено до профільне навчання у старшій школі               ( 10 - 11 класи ), запроваджено технологічний профіль. Дана структура сприяє різнобічному розвитку індивідуальності кожного учня на основі виявлення його задатків і здібностей, формуванню цінних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб. Випускники закладу отримують документи про освіту встановленого зразка.

        13. На підставі розпоряджень голові Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області в закладі можуть бути створені ї інші профільні методоб’єднання.  

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

     2.1. Навчально-виховний процес у Мамалигівській загальноосвітній школі І-III ступенів Новоселицького району здійснюється   відповідно   до   робочих   навчальних   планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

      Навчання проводиться на двох мовах: румунській,  українській.

      Робочі    навчальні    плани    загальноосвітнього    навчального    закладу розробляються керівником закладу та затверджуються  головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

     2.2   Загальноосвітній   навчальний   заклад   працює    за   навчальними програмами,    підручниками,    посібниками,    що    мають    відповідний    гриф Міністерства освіти  і  науки,  й реалізує  навчально - виховні  завдання  на кожному ступені навчання   відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

    2.3. Індивідуалізація   і   диференціація   навчання   у   загальноосвітньому навчальному закладі  забезпечується реалізацією  інваріантної та варіативної частин Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, спеціалізації та профілю навчання.

    2.4. Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту " та Статутом закладу, має право готувати та випускати операторів комп’ютерного набору.

    2.5. Денне, індивідуальне, вечірнє  навчання    та    екстернат    у загальноосвітньому навчальному закладі організовується відповідно до положень про денне, індивідуальне, вечірнє навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти та науки.

    2.6.  Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв ( але не більше ніж 30 учнів ) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально - виховного процесу.

     2.7.  Прийом учнів до всіх класів загальноосвітньої школи здійснюється на відповідно до території обслуговування.

     2.8. Прийом учнів до спеціалізованого класу з поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно   до   порядку,   встановленого Міністерством освіти і науки.

     2.9. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють )   або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження ( копії ), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого  класу ).

     2.10. Прийом учнів до закладу проводиться до 31 серпня згідно з наказом директора закладу, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та результатів медико-педагогічної комісії.

     2.11. До першого класу зараховуються діти шести-семи років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодинамічного обстеження. Таке обстеження проводиться спеціалістами КУ Новоселицької районної лікарні за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

     2.12. Порядок зарахування та відрахування учнів проводиться згідно з законодавством.

     2.13. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту ( табель успішності, довідка або свідоцтво ).

     2.14. У 1 - 4 класах за бажанням батьків учнів або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня   ГПД ).

      Встановлюється комплектація груп з паралельних класів. Зарахування до ГПД і відрахування учнів з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків ( осіб, які їх замінюють ), кількістю встановленою Статутом.

     2.15. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу встановлюється засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.

     2.16. Загальноосвітній навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану роботи закладу. В плані роботи відображаються найважливіші напрямки навчально-виховного процесу і перспективи розвитку закладу. План роботи затверджується педагогічною радою.

     2.17. Навчально-виховний процес у закладі регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, їх конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до Положень про загальноосвітній навчальний заклад та інших нормативних документів МОНУ. Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.   У вигляді додатків до нього додається: розклад уроків, режим роботи закладу  ( щоденний, тижневий, річний ), інші документи.

     2.18. Відповідно до робочого навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають навчально-методичні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

     2.19.  Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно   з   нормативами,   встановленими   Міністерством   освіти   і   науки   та погодженими з Міністерством фінансів України.                                          

     2.20.  Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно - практичних та семінарських занять, диспутів, навчально - виробничих екскурсій тощо.

     2.21. Загальноосвітній навчальний заклад може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

     Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів.

     2.22. Навчальний рік у загальноосвітньому навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість   навчального  року  не  може   бути  менше   175   робочих  днів   у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня   ( 1 - 4 класи ) та 190 робочих днів - у II - III ступенів ( 5-11 ( 12 ) класи ).

     Структура навчального року ( чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюється за погодженням з  головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.   

     Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством ).

     2.23. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

     2.24. Тривалість    уроків    у    загальноосвітньому    навчальному    закладі становить:

                        у перших класах - - 35 хвилин,

                        у других -  четвертих - - 40 хвилин,

                        у п'ятих - одинадцятих ( дванадцятих ) - - 45 хвилин.

     Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з  головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області   та державною санітарно - епідеміологічною службою.

     2.25. Тривалість перерв між уроками - не менш як 10 хвилин, великих перерв ( після другого і третього уроку ) - - 20 - 30 хвилин.

     2.26. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно - гігієнічних вимог та затверджується директором навчального закладу.

     2.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

     2.28. У загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою.

     У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах. За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися й інша система оцінювання знань учнів.

     2.29.  Навчання у випускних 9-х - 11-х ( 12-х ) класах загальноосвітнього навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів загальноосвітнього навчального закладу встановлюється Міністерством освіти і науки.

     За результатами навчання учням ( випускникам ) видається відповідний документ ( табель, свідоцтво, атестат, довідка ).

     Невстигаючі протягом двох років навчання у школі першого ступеня учні за рішенням психолого - медично - педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися за індивідуальними навчальними планами і програмами.

      У початковій школі, в 5-8 ( 9 )  та 11 ( 12 ) класах за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу проводяться різні форми підсумкової атестації учнів ( тестування, контрольні роботи, екзамени, захисти науково - дослідних робіт тощо ).

     2.30. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

     2.31. Всі учні, незалежно від річного оцінювання, переводяться до наступного класу, допускаються до державної підсумкової атестації, випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.

      Для учнів, які не мають річної атестації з будь - яких причин ( кількість предметів не обмежується ), рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора державна підсумкова атестація проводиться у серпні - вересні поточного року, після чого приймається остаточне рішення про переведення до наступного класу на навчання за скоординованою програмою з окремих предметів.

     2.32.  Випускники, які закінчили школу II ступеня, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи III ступеня, професійно - технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І - II рівнів акредитації.

     Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад III ступеня, отримують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно - технічних та вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

     Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

    2.33.  За відмінні успіхи у навчанні учні 2 - 9 та 11 ( 12 ) класів можуть нагороджуватися   похвальним   листом « За високі досягнення у навчанні »,   а   випускники   школи   III   ступеня - похвальною грамотою " За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ", медалями - золотою " За високі досягнення у навчанні " або срібною " За досягнення у навчанні ".   За   відмінні   успіхи   у  навчанні   випускники   школи   II   ступеня отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

     За успіхи у навчанні ( праці ) для учасників навчально - виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

     Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

     3.1. Учасниками навчально-виховного  процесу  в  загальноосвітньому навчальному закладі є:

 -    учні,

 -    педагогічні працівники,

 -    бібліотекарі,

 -    інші спеціалісти закладу,

 -    керівники,

 -    батьки або особи, які їх замінюють.

    3.2.  Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки  

визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами  законодавства України,  Статутом, Правилами      внутрішнього      розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

     3.3. Учні   загальноосвітнього   навчального   закладу   мають   гарантоване державою право на:

 -   доступність  і  безоплатність  повної загальної середньої  освіти  у державному   та   комунальному загальноосвітньому  навчальному закладі;

 -   вибір   певного   загальноосвітнього   навчального   закладу, форми навчання,   предметів   варіативної   складової навчального   плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

  -   переатестацію з навчальних предметів;

  -   безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  -  користування     навчально-виробничою,     науковою,    матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та  лікувально-оздоровчою базою загальноосвітнього    навчального закладу;

  -  участь у різних видах навчальної, науково-практичної  діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах  тощо;

  -  участь у органах громадського самоврядування  загальноосвітнього навчального закладу;

  -     вільне вираження поглядів, переконань;

  -   участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

   -  захист від будь-яких форм  експлуатації,  психічного  і  фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників,  які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права.

     3.4. Учні загальноосвітнього навчального закладу зобов'язані:

      -  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в   обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

      -  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

      -  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

      - бережно ставитися до державного, громадського і особистого          майна;

      -  дотримуватися  вимог  Статуту,  Правил  внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу; носити шкільну  форму;

      -  дотримуватися правил особистої гігієни.

      3.5. Учні загальноосвітнього навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно - корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

      3.6.  Педагогічними працівниками   закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках  -  професійну практичну  підготовку,  фізичний  стан  яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

     Педагогічні  працівники  приймаються     на роботу     до  закладу освіти керівником закладу за погодженням з  головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

     3.7. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право:

  - самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи,  не шкідливі для здоров’я учнів;

  -  брати участь у роботі методоб’єднань, нарад, зборів   загальноосвітнього навчального закладу та інших органів        самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

   -  обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

   - проводити  в установленому порядку науково - дослідну,       експериментальну, пошукову роботу;

   -  вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

   -  на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

   - об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

     3.8. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:

 - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

 - сприяти розвитку інтересів, нахилів, здібностей дітей, а також     збереженню їх здоров’я;

 - утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 - виконувати Статут загальноосвітнього навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 -  брати участь у роботі педагогічної ради;

 -  виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  -  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність  учнів;

  - постійно    підвищувати    свій    професійний    рівень,  педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру,

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

      3.9.  Обсяг навчального навантаження вчителів визначається директором     загальноосвітнього     навчального     закладу     на підставі законодавства    і затверджується  головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки        ( посадового окладу ) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

     3.10. Керівник загальноосвітнього навчального закладу призначає класних керівників,   завідуючих навчальними   кабінетами,   майстернями,   навчально-дослідними ділянками, технічний персонал, їхні    права і обов'язки    визначаються    нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом загальноосвітнього навчального закладу.

    3.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків ( крім випадків, передбачених законодавством ).

    3.12.  Керівник і педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу     підлягають     атестації    відповідно    до     порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

    За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія             ( спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії ) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель-методист", "педагог-організатор-методист" та інші.

     3.13.  Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу й інші трудові відносини регулюються  законодавством  України  про  працю,   Законом   України   "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

     3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього    розпорядку    загальноосвітнього    навчального    закладу,    не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору       ( контракту ) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

     3.15.  Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим  законодавством,  Статутом  та Правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

     3.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

    - обирати  і   бути  обраними  до  батьківських   комітетів  та органів громадського самоврядування;

    -  звертатися      до      органів      управління       освітою, керівника загальноосвітнього   навчального   закладу   і  органів   громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

    - приймати  рішення  про  участь  дитини  в  інноваційній  діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

    - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та    зміцнення    матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу;

    -  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах. 

     3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

    - забезпечувати   умови   для   здобуття   дитиною   повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

    - постійно   дбати   про   фізичне   здоров'я,   психічний   стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних  здібностей;

    - поважати   гідність   дитини,   виховувати   працелюбність, почуття доброти,   милосердя,   шанобливе   ставлення   до  Вітчизни, сім'ї,  державної та рідної мов, повагу до  національної історії, культури, цінностей інших народів;

   -  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

     3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених   законодавством,   загальноосвітній   навчальний   заклад   може порушувати   клопотання   про   відповідальність   таких   осіб,   у   тому   числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

     4.1. Управління загальноосвітнім закладом здійснює голова Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.   

     4.2. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор,   яким   може   бути   тільки   громадянин   України,   який   має   вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,   успішно   пройшов   атестацію   керівних   кадрів   освіти   у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

    4.3.  Директор загальноосвітнього навчального закладу призначається  на  посаду та  звільняється  з  посади  відповідними розпорядженнями  голови Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області       на підставі рішення відповідної комісії, створеної для цієї мети головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області шляхом проведення співбесіди з кандидатами ( кандидатом ) на посаду директора закладу та за погодженням кандидатури директора із Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.     Призначення  та  звільнення заступників директора здійснюється головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області   за поданням директора навчального закладу.

    4.4. Директор загальноосвітнього навчального закладу:

  - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні   умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня  працівників;  

  - організовує навчально-виховний процес;

  - забезпечує   контроль за виконанням навчальних планів і  програм, якістю

знань, умінь та навичок учнів;

  - відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної  середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює   необхідні   умови   для   участі   учнів   у позакласній   та позашкільній роботі, проведення виховної  роботи;

  - забезпечує    дотримання    вимог    охорони    дитинства, санітарно -гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;    

  - розпоряджається в установленому порядку шкільним  майном  і коштами;

  - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;

  - дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих  спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

  - забезпечує права учнів на захист їх від будь - яких форм фізичного або психічного насильства;

  - вживає заходів до запобігання вживанню учнями тютюновими виробами, алкоголю, наркотиків;

  - розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

 - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах ( конференціях ) колективу.

     4.5. Директор загальноосвітнього навчального закладу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

     4.6. Засідання   педагогічної   ради   проводяться   відповідно   до   потреб загальноосвітнього навчального закладу. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

     4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

   - удосконалення   і  методичного  забезпечення   навчально-виховного процесу;

   - планування   та   режиму   роботи   загальноосвітнього навчального закладу;

  - переведення   учнів   до   наступних   класів   і   їх   випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

  - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої   ініціативи,   впровадження   у   навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  - морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників

закладу;

  - притягнення     до     дисциплінарної     відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

     4.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори ( конференція ) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

     Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів     ( конференції ) колективу встановлюються Статутом закладу і колективним договором.

      Загальні    збори    ( конференція )    заслуховують    звіт   директора про здійснення керівництва загальноосвітнім навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

     4.9.  У    період   між загальними   зборами    ( конференціями )    діє рада загальноосвітнього навчального закладу, діяльність якої регулюється Статутом загальноосвітнього навчального закладу.

     До складу ради загальноосвітнього навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи І-III ступенів, батьків і громадськості.

     Рада загальноосвітнього навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів ( конференцій ), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обов'язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

     4.10.  У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів ( конференцій ) або ради загальноосвітнього навчального закладу можуть створюватися   і   діяти   піклувальна рада,   учнівський   комітет,   батьківський комітет,  методичні об'єднання,  комісії,  асоціації тощо,  положення  про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

     Члени піклувальної ради загальноосвітнього навчального закладу обираються на загальних зборах  ( конференціях ). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

        Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

     5.1. Харчування дітей у школі організовується з урахуванням його режиму і відповідно до встановлених норм. Харчування дітей – одноразове.

     5.2. Організація, що постачає продукти або надає послуги з громадського харчування, визначається головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.  

     5.3. У школі встановлено одноразове харчування для учнів 1 - 4 класів та учнів пільгової категорії за бюджетні кошти. Для решти учнів організоване платне харчування.

     5.4. Контролює організацію та якість харчування, вітамінізацію страв, закладку продуктів харчування, кулінарну обробку, вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку, правильність зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів директор школи.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

     6.1. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються  головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області   і здійснюються медичною сестрою Мамалигівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Драницькою комунальною установою загальної практики – сімейної медицини та КУ Новоселицької районної лікарні.

     6.2. Медична сестра здійснює лікувально  - профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

     6.3. Школа надає приміщення й забезпечує належні умови для роботи працівників медичних установ для проведення лікувально - профілактичних заходів.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

ТА ФІНАНСОВО - ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

     7.1.  Матеріально - технічна база загальноосвітнього навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість, яких відображена у балансі.

     7.2. Майно закріплено за закладом, належить на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

     7.3. Для забезпечення навчально - виховного процесу та дотримання діючих нормативів, матеріально - технічна база закладу, крім класних приміщень, включає навчальні кабінети, спортивний зал, бібліотеку, архів, кабінет медсестри, їдальню, котельню приміщення для інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу, а також спортивні та ігрові майданчики.

     7.4. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Фінансова господарська діяльність здійснюється на підставі його кошторису. Кошторис школи складається із загального та спеціального фондів. До спеціального фонду закладу належать:

   - надходження від плати за послуги, що надаються закладом згідно із законодавством;

   - плата за послуги, що надаються закладом згідно з його основною діяльністю, надходження від додаткової господарської діяльності плата за оренду майна, надходження від реалізації в установленому порядку майна      ( крім нерухомого майна );

   - інші джерела власних надходжень ( благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів );

    - інші надходження.

      7.5. Школа має ділянку, де розміщують споруди, ігрові, географічний майданчик, навчально - дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі, земельна ділянка тощо.

      7.6. Навчальний заклад має право придбати і орендувати необхідне їй обладнання та інші матеріальні ресурси, користування послугами будь - якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, здавати в оренду майно, надавати платні послуги, створювати батьківський фонд за рахунок внесків батьків, окремих комерційних структур, шефів і використовувати за цільовими призначеннями.

     7.7. Діловодство школи здійснює адміністрація закладу. Ведення бухгалтерського обліку та звітності школи здійснюється через централізовану бухгалтерію  Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області  у порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами.

    7.8. Штатні розписи навчального закладу затверджуються  головою Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області   відповідно до типових штатних нормативів ЗНЗ, затверджених МОНУ.

VIІI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ,

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

     8.1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу  здійснюється  з  метою  забезпечення     реалізації  єдиної  державної політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади: Державна інспекція навчальних закладів при МОНУ, органи місцевого самоврядування,  органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

     8.2. Основною  формою  державного контролю за  діяльністю загальноосвітнього  навчального закладу є  державна  атестація  закладу,  яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

     8.3. У період між атестацією проводяться перевірка ( інспектування ) загальноосвітнього навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1- 2 разів на рік.

     8.4. Зміст, форми, періодичність контролю не пов’язаного з навчально -виховним процесом встановлюється засновником загальноосвітнього закладу відповідно до чинного законодавства.

     8.5. Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки,  голова Мамалигівської  сільської ради Новоселицького району Чернівецької області   приймають відповідні рішення у зв’язку з порушенням статуту.

     8.6. Контроль за окремими сторонами діяльності закладу здійснюється у відповідності до законодавства України.

ІХ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

     9.1. Данні, які підпадають під дію Закону України «Про захист персональних даних» одержуються в порядку та згідно вимог передбачених цим Законом.

Х. ОХОРОНА ПРАЦІ

     10.1. Відповідальна особа ( з осіб керівницького складу  закладу ) з охорони праці, виконує такі основні функції:

   - опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, безпекою життєдіяльності в закладі;

   - сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку закладу і кожної посадової особи;

   - проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

   - консультує учасників навчально - виховного процесу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

   - складає комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та навчання, а також розробляє розділ « Охорона праці, безпека життєдіяльності » у колективному договорі;

   - проводить для працівників закладу вступний інструктаж з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

      10.2. Відповідальна особа організовує:

   - забезпечення учасників навчально - виховного процесу правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

   - паспортизацію навчальних кабінетів, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

   - облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також школи від цих подій;

   - підготовку статистичних звітів закладу з питань безпеки життєдіяльності;

   - розробку перспективних та поточних планів роботи закладу щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та навчання;

   - роботу методичного кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці та навчання шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

   - допомогу комісії з питань охорони праці закладу в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;

   - підвищення кваліфікації, навчання і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

     10.3. Відповідальна особа бере участь у:

   - розслідуванні нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу;

   -  роботі комісії з питань охорони праці закладу;

   - роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

   - проведення адміністративно-громадського контролю з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

ХI. МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО

     11.1. Мамалигівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів має право відповідно до чинного законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.       

     11.2.  Загальноосвітній    навчальний    заклад    за      наявності   належної  

матеріально - технічної та соціально - культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

     11.3. Участь загальноосвітнього навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

ХII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

    12.1. Припинення діяльності  школи відбувається шляхом реорганізації       ( злиття, приєднання, поділу, перетворення ) або ліквідації за рішенням суду відповідно до чинного законодавства, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

    12.2. Реорганізація навчально - виховного закладу проводиться у разі зміни його типу або форми власності.

    12.3. При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

    12.4. При реорганізації чи ліквідації закладу та його підрозділів працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю України.

    12.5. Реорганізація та ліквідація закладу допускається лише за угодою територіальної громади.

    12.6. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладу.

     12.7. Загальноосвітній навчальний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру України.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.